Järjestimme australialaisen viestintävalmentaja Sepi Roshanin kanssa syyskuussa Connecting with English-speaking clients -valmennuksen suomalaiselle energia-alan yritykselle. Valmennuksen tavoitteena oli auttaa myyntipäälliköitä viestimään tehokkaammin englanninkielisten asiakkaidensa kanssa. Käsittelimme valmennuksessa muun muassa sitä, minkälaista viestintää englanninkieliset asiakkaat odottavat sekä sitä, mitä suomalaisen tulee ottaa huomioon kirjoittaessaan sähköpostia tai suunnitellessaan puhe-esitystä englanniksi.

Tarjosimme osallistujille paljon käytännön harjoituksia, joihin he osallistuivat innokkaasti. Kysymyksiä ja keskustelua heräsi paljon! He pohtivat muun muassa sitä, mitä mahtaa tarkoittaa, kun brittiläinen sanoo olevansa ”hieman pettynyt” tai pitävänsä ehdotusta ”kiinnostavana”, harjoittelivat small talkia ja suunnittelivat aiheita, joista voisivat rakentaa tarinoita seuraavaan esitykseensä.

Saimme osallistujilta rohkaisevaa palautetta valmennuksesta. He kertoivat saaneensa paljon uusia ideoita ja pitäneensä työotteestamme:

”Very good teachers that gave interesting and new ideas”

”Personal touch and jumping to subjects without hesitation”

”Fresh and energetic, much relevant info”

“Native English-speaking person was very refreshing”

Olisiko tällaisella valmennuksella käyttöä teidän organisaatiossa?

Saila Aarnio

Saila Aarnio (FM) on toiminut yli 20 vuotta viestinnän asiantuntijatehtävissä, yrittäjänä ja Nokiassa. Saila on toimittanut lukuisia julkaisuja, kirjoittanut juttuja, auttanut yhteisöjä viestinnän kehittämisessä ja järjestänyt viestintävalmennusta eri alojen asiantuntijoille.

    Aiheet: