Digitaalisuus on tuonut yhteisöjen viestintään paljon uusia mahdollisuuksia. Nykyisessä kanavien kirjossa tieto tavoittaa yleisönsä yhä paremmin, kaikki halukkaat voivat toimia sisällöntuottajina, ja keskusteluihin osallistuminen on helppoa.

Samalla digitaalisuus on johtanut siihen, että yhteisöissä viestintä nähdään hyvin helposti ”kanavakeskeisesti”. Perinteinen kasvokkaisviestintä voi tuntua vanhanaikaiselta ja hitaalta kanavalta teknisten kanavien joukossa ja saa siksi usein väistyä.

Kanavien lisääntyvässä joukossa yksi fakta ei kuitenkaan ole muuttunut: oma esimies on yhtä aikaa sekä luotettavin että tehokkain tiedon lähde henkilöstölleen. Tätä olisi hyvä pysähtyä pohtimaan useammin viestinnän kehittämisessä. Erityisesti siksi, että myllerryksessä olevan työelämän ilmiöt ovat yhä monimutkaisempia. Siksi uutinen intrassa tai info-tv:n ruudulla ei aina pysty vastaamaan henkilöstön mieleen piirtyviin isoihin kysymyksiin.

Sisäisen viestinnän veri pumppaa esimiesketjussa

Vaikka viestintä ja vuorovaikutus on työyhteisössä jokaisen toimenkuvaa, työyhteisön sisäisen viestinnän veri pumppaa esimiesketjussa. Usein esimiehet on silti unohdettu viestintäkanava, joka ei ole tehokkaassa käytössä. Se tulisi käsittää yhtenä kanavana muiden kanavien joukossa. Siihen tulisi myös liittää suunnitelmallisuus yhtä vahvasti kuin muihinkin kanaviin.

Esimiesviestintään satsaamalla voidaan vaikuttaa sekä työyhteisön tehokkuuteen että hyvinvointiin. Paremman tiedonkulun hyödyistä on helppo olla samaa mieltä hyvin erilaisissakin yhteisöissä. Esimiesviestinnässä on myös alueita, jotka vaikuttavat tutkimuksenkin valossa tärkeämmiltä kuin toiset. Sellainen on esimerkiksi tavoitteiden viestintä, joissa esimiehillä on ratkaiseva rooli.

Menestyvissä ja hyvinvoivissa yhteisöissä henkilöstö tietää, mihin organisaatio tähtää. Ja kun yhteinen perustehtävä on selvillä, tehokkuus ja tuottavuus lisääntyvät: ihmiset tietävät oman roolinsa, tehtävien priorisointi helpottuu, epäselvyydet vähenevät, ja tavoitteet täyttyvät helpommin.

Ymmärtävätkö sinun työyhteisösi esimiehet oman viestintäroolinsa ja -vastuunsa? Onko teillä konkreettinen suunnitelma esimiesviestintään?

Viestinnän on kerrottu olevan noin 70 % johtamista, joidenkin teorioiden mukaan jopa enemmän. Siitä huolimatta jopa 90 % esimiehistä kokee haasteita juuri viestintätehtävissään. Hyvä ja kokenutkin esimies voi tarvita tukea esimiesviestinnän arkisiin tehtäviin. Häntä voisivat auttaa esimerkiksi esimiesviestinnän selkeä rakenne ja pelisäännöt, yhtenäiset selkeät ydinviestit ja valmennus.

Teija Kettunen

Kettunen (FM) on kokenut viestinnän ammattilainen. Valtaosa hänen 12-vuotisesta kokemuksestaan on kertynyt raskaan teollisuuden parista paperi- ja terästehtailla. Tämän lisäksi hän on toiminut viestintätoimistoissa ja koulutusorganisaatioiden viestijänä. Tällä hetkellä hän on hoitovapaalla, perehtyy työhyvinvoinnin ja viestinnän rajapintoihin sekä toimii Diverstaalla freelancerina.