Maailman menestyneimpiä yrityksiä yhdistää se tosiseikka, että henkilöstö tietää, mihin organisaatio tähtää. Kun työntekijä ymmärtää oman osansa kokonaisuudessa, hän haluaa tehdä tulosta. Tavoitteet muodostavat toimivan työyhteisön kivijalan, koska ne luovat suuntaa ja selkeyttä arkiseen tekemiseen. Siksi myös henkilöstön hyvinvointi pohjautuu pitkälti tavoitteisiin.

Tavoitteiden viestintä on kuitenkin taitolaji. On oikeastaan aika yllättävää, kuinka huolettomasti siihen suhtaudutaan. Tavoitteiden asettamiseen käytetään aikaa, mutta viestiminen jää usein keskeneräiseksi. Oletetaan, että kovan luomistyön jälkeen viestintä ”vain tapahtuu” tai kertaluonteinen ”lanseeraus” riittää. Onnistunut tavoiteviestintä edellyttää pitkäjänteistä ponnistelua.

Pienissä työyhteisöissä tavoitteista viestiminen käy yleensä helpommin, etenkin jos tavoitteet on rakennettu yhdessä. Satojen työntekijöiden yhteisöissä viestintään tarvitaan pontevampaa tukea materiaaleista ja viestintäkanavista.

Alkuun pääsee kirkastamalla tavoitepaketin viestit yksinkertaiseen ja helposti nielaistavaan muotoon. Miten dioista, graafeista ja taulukoista rakentaisi helposti mieleen jäävän viestin? Sitten kanavia miettimään: Mistä tiedot tavoitteista löytyvät? Mistä voi seurata vaivattomasti niissä etenemistä? Tukisivatko suulliset infot säännöllisin väliajoin tietoutta tavoitteista?

Parhaimmillaan tavoiteviestintä auttaa yhteisönsä osaajia tunnistamaan oman roolinsa koko talon tavoitteiden saavuttamisessa. Tunnetko sinä työyhteisösi tärkeimmät tavoitteet? Entä tiedätkö, mitä juuri sinä voisit tehdä niiden saavuttamiseksi?

Aiheesta lisää:
Järvinen Pekka, 2008: Menestyvän työyhteisön pelisäännöt. Helsinki: WSOYpro.
Manka Marja-Liisa, 2012: Työnilo. Helsinki: Sanoma Pro Oy.

Teija Kettunen

Kettunen (FM) on kokenut viestinnän ammattilainen. Valtaosa hänen 12-vuotisesta kokemuksestaan on kertynyt raskaan teollisuuden parista paperi- ja terästehtailla. Tämän lisäksi hän on toiminut viestintätoimistoissa ja koulutusorganisaatioiden viestijänä. Tällä hetkellä hän on hoitovapaalla, perehtyy työhyvinvoinnin ja viestinnän rajapintoihin sekä toimii Diverstaalla freelancerina.