Diverstas on yhä kiinnostuneempi luomaan työyhteisöihin hyvinvointia ja tuloksellisuutta. Olemme valinneet keinoksemme oman vahvuutemme eli viestinnän ja vuorovaikutuksen työkalut.

Olemme nyt viestintätoimisto, joka erottuu työhyvinvoinnin osaamisellaan – ja työhyvinvoinnin rakentaja, joka uskoo vuorovaikutuksen ja myönteisyyden voimaan.

Millainen työyhteisö voi hyvin?

Hyvinvoivia työyhteisöjä yhdistää tavoitteellisuus, avoin vuorovaikutus ja myönteisyys. Kun työpaikalla tunnetaan yhteisön perustehtävä ja tavoitteet, ihmiset tietävät oman roolinsa, tehtävien priorisointi helpottuu ja epäselvyydet vähenevät. Tavoitteellisesti toimiva yhteisö pystyy rakentamaan arkensa selkeäksi ja ennakoitavaksi.

Menestyvissä työyhteisöissä vuorovaikutus on avointa, ratkaisukeskeistä ja positiivisesti sävyttynyttä. Myös pelisäännöt luodaan yhdessä. Ja palautetta antavat kaikki yhteisön jäsenet, aktiivisesti ja rakentavasti.

Jos perusasiat ovat kunnossa – on yhteisössä tilaa myös luovuudelle ja myönteisyydelle. Luovuuden tärkeys tässä ajassa on kiistaton. Myönteisyys on suomalaisissa organisaatioissa vielä huonossa huudossa, mutta tuoreet tutkimukset osoittavat sen voiman: myönteisyyttä lisäämällä työpaikalla voidaan vaikuttaa avaintavoitteiden täyttymiseen. Kim Cameron osoitti vuonna 2011 kahdessa tapaustutkimuksessa, että myönteisyyden lisääminen paransi taloudellista tulosta ja asiakastyytyväisyyttä sekä vähensi henkilöstön vaihtuvuutta.

Työhyvinvointi on pienten, mutta arkipäiväisten asioiden hyvää hallintaa, missä korostuu viestinnän ja vuorovaikutuksen osaaminen. Hyvinvoivassa yhteisössä on hyvä hengitellä ja jokainen voi keskittyä siihen, minkä parhaiten osaa.

Teija Kettunen

Kettunen (FM) on kokenut viestinnän ammattilainen. Valtaosa hänen 12-vuotisesta kokemuksestaan on kertynyt raskaan teollisuuden parista paperi- ja terästehtailla. Tämän lisäksi hän on toiminut viestintätoimistoissa ja koulutusorganisaatioiden viestijänä. Tällä hetkellä hän on hoitovapaalla, perehtyy työhyvinvoinnin ja viestinnän rajapintoihin sekä toimii Diverstaalla freelancerina.

Aiheet: