Tunnetteko riskitekijät, jotka voivat laukaista kriisin yhteisössänne?
Onko teillä nimetty kriisiorganisaatio?
Osaavatko vastuussa olevat henkilöt toimia, jos kriisi iskee?

Miksi kriisiviestinnän kehittämisestä 
kannattaa kiinnostua?

  • Mikä tahansa organisaatio voi kohdata kriisin, eikä se tavallisesti ratkea itsestään.
  • Kriisi on aina poikkeustilanne, jonka hoidossa organisaation toiminta nousee valokeilaan.
  • Tapahtuneesta ja kriisin vaikutuksista on tarve viestiä eri kohderyhmille ympäri vuorokauden.
  • Viestintä vaikuttaa ratkaisevasti siihen, minkälaisia vaikutuksia kriisillä on yhteisön maineeseen.
  • Paras lääke kriiseissä selviytymiseen on hyvä valmistautuminen ja harjoittelu.

Mitä tarjoamme?

  • Perehdymme yrityksenne kriisiviestinnän nykytilaan, kartoitamme mahdolliset riskitekijät ja laadimme kattavan kriisiviestintäsuunnitelman yhdessä yhteisönne avainhenkilöiden kanssa.
  • Organisoimme kriisisimulaatioharjoituksen, jossa pääsette testaamaan suunnitelman toimivuutta.

Miten yhteisönne hyötyy?

  • Tulette tietoisiksi ulkoisista ja sisäisistä riskitekijöistä, jotka voivat käynnistää kriisin yhteisössänne.
  • Saatte räätälöidyn ja konkreettisen kriisiviestintäsuunnitelman käyttöönne.
  • Pääsette harjoittelemaan kriisitilanteessa toimimista mahdollisimman todenmukaisella tavalla ja saatte siitä palautetta kriisiviestinnän ammattilaisilta.

”Valmennus oli haastava, mutta tosi hyödyllinen. Se auttoi meitä pohtimaan, kuinka voimme varautua kriiseihin. Harjoitus käynnisti yhtiössämme myös prosessin ja keskustelun kriisien hallinnasta.”
Tiina Salonen, varatoimitusjohtaja, Vähälä Yhtiöt