Menestyvissä yhteisöissä työntekijät tuntevat yhteiset tavoitteet.
Tavoitteet lisäävät tuloksellisuutta.
Tavoitteet ovat osa hyvinvoivia yhteisöjä.

Miksi kannattaa kiinnostua tavoiteviestinnästä?

  • Menestyviä ja hyvinvoivia yhteisöjä yhdistää se tosiasia, että henkilöstö tietää, mihin organisaatio tähtää.
  • Kun yhteinen perustehtävä on selvillä, tehokkuus ja tuottavuus lisääntyvät: ihmiset tietävät oman roolinsa, tehtävien priorisointi helpottuu ja epäselvyydet vähenevät.
  • Tavoitteiden viestintä on johtamisen osa-alue, joka vaatii suunnitelmallista ja jämäkkää otetta. Tavoiteviestinnän onnistumiseksi esimiesketju tarvitsee 
selkeät materiaalit ja toimivan konseptin.

Mitä tarjoamme?

  • Laadimme toimivan ja kansantajuisen tavoiteviestinnän materiaalin sekä tarkan suunnitelman tavoitteista viestimiseen.
  • Valmennamme esimiehet omaan viestintätehtäväänsä.

Miten yhteisönne hyötyy?

  • Tavoitteenne saavat paremman näkyvyyden noin kuukauden määräajassa projektin aloittamisesta.
  • Tyypillisesti esimiesketju harjaantuu valmennuksen jälkeen tehtäväänsä noin vuodessa, kun materiaalit tukevat työtä.