Onko teillä viestintätarpeita, mutta ei tekijää?
Tarvitsetteko tiedotteiden kirjoittajaa tai tilaisuuden järjestäjää?
Tuliko eteen nopea mediatilanne, johon tarvitaan akuutisti tukea?
Meiltä saa kätevästi täsmäapua viestintään silloin, kun aika tai tekijät ovat kortilla.

Miksi kannattaa kiinnostua ulkoistetusta viestintäavusta?

  • Se on joustava ja kustannuksiltaan edullinen tapa hyödyntää viestinnän ammattilaista. Teemme töitä silloin, kun teillä ilmenee tarve viestintätehtäville!
  • Ulkopuolinen viestinnän asiantuntija pystyy näkemään, mistä kenkä puristaa, uskaltaa puuttua siihen ja auttaa nostamaan viestinnän yhteisössänne uudelle tasolle.

Mitä tarjoamme?

  • Viestinnän ammattilaisen käyttöönne silloin, kun tarvitsette: muutamaksi tunniksi, päiväksi tai kuukaudeksi.
  • Joustavan ja kustannustehokkaan tavan hoitaa viestintää suunnitelmallisesti ja lisätä viestintäosaamista yhteisössänne.
  • Verkostomme kokemuksen, osaamisen ja asiantuntijuuden Rovaniemeltä Helsinkiin ja edelleen Tallinnaan. Verkostostamme valitaan projekteihin parhaat osaajat. Riveistämme löytyy tekstinikkareita, graafikoita, valmentajia, kriisiviestinnän erityisosaajia, median asiantuntijoita jne.

Miten yhteisönne hyötyy?

  • Voitte testata viestinnän ammattilaisen hyödyntämistä ilman raskasta rekrytointiprosessia ja uuden ihmisen palkkaamisen riskiä.
  • Vuokratulta viestijältä saa täsmällistä ja tehokasta apua akuutteihin tilanteisiin. 
Ja hän laskuttaa ainoastaan tekemistään tunneista.
  • Jos vuokratun viestijän työajaksi on sovittu vaikkapa päivä viikossa, pystytte ennakoimaan hänelle annettavat tehtävät ja yhteistyöstä syntyvät kustannukset.